Časové relé


Najčastejšie používané typy časových relé

Na stiahnutie:

DMB51 DAC51 DCB51 FMB01 FMC01

  DMB51CM24

 • multifunkčné časové relé

 • napájanie 24 VDC, 24…230VAC

 • časový rozsah 0,1s..100h

 • 7 funkci

  DAC51CM24

 • prepínač hviezda/ trojuholník

 • napájanie 24…230VAC/ DC

 • časový rozsah 0,1..600s

 DCB51CM24

 • asymetrický taktovač

 • napájanie 24 V C, 24…230VAC

 • časový rozsah 0,1s ..100h

  FMB01DW24

 • multifunkčné časové relé

 • napájanie 24…230VAC/ DC

 • časový rozsah 0,02s ..300h

  FMC01CW24

 • multifunkčné digitálne časové relé

 • napájanie 12…230VAC/ DC

 • časový rozsah 0,02s ..99999h

DMB51CM24 Sk DAC51CM24 GB DCB51CM24 GB FMB01DW24 Sk FMC01CW24 GB