Nová smernica EU


Dôležitý oznam: Dňa 16.6.2011 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie číslo 640/2009, platné pre európsky hospodársky priestor, ktoré predpisuje použitie energeticky úsporných motorov s triedou účinnosti minimálne IE2. Tento predpis zahŕňa väčšinu nízkonapäťových motorov od 750W do 375 kW s pár presne definovanými výnimkami.

Nové názvoslovie

V IEC 60034-30 boli pre indukčné motory definované nové triedy účinnosti (IE = Medzinárodná účinnosť):

 • IE1 (štandardná účinnosť)
 • IE2 (vysoká účinnosť)
 • IE3 (prémiová účinnosť)

Výnimky v Nariadení EÚ

Motory, ktoré boli projektované tak, že sa dajú prevádzkovať pri úplnom ponorení do kvapaliny;

Motory, ktoré sú úplne zabudované do produktu (napr. prevodovka, čerpadlo, ventilátor alebo kompresor), kde účinnosť motora nemožno určiť nezávisle od tohto produktu;

Motory vybavené brzdami

Motory, ktoré boli špecificky navrhnuté na prevádzku za nasledujúcich podmienok:

 • v nadmorskej výške viac než 1000 metrov;
 • pri teplote okolia viac než 40 °C;
 • pri maximálnej prevádzkovej teplote nad 400 °C;
 • pri teplote okolia nižšej než  –15 °C (akýkoľvek motor)
 • pri teplotách chladiacej kvapaliny na vstupe do produktu menej než 5 °C alebo viac než 25 °C;
 • v nebezpečných prostrediach v zmysle Smernice 94/9/ES Európskeho parlamentu a Rady;

Nasledujúce motory nie sú zahrnuté

 • 8-pólové motory
 • Motory o zmenou počtu pólov
 • Synchrónne motory
 • Motory pre prerušované zaťaženie S2 … S9
 • Motory, ktoré boli špecificky vyvinuté pre meničovú prevádzku