Smútočné oznámenie


S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že náš kolega, Ing. Milan Šimo, nás navždy opustil dňa 31-12-2013.

ČESŤ JEHO PAMIATKE!!!