Denný archív: 1. januára 2014


Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že náš kolega, Ing. Milan Šimo, nás navždy opustil dňa 31-12-2013.

ČESŤ JEHO PAMIATKE!!!