Denný archív: 12. augusta 2014


Jednoduché sledovanie spotreby energií a nové elektromery s dátovou komunikáciou.

C_P_Ox3_LATO.jpgPriebežný prehľad o spotrebe elektrickej energie, vody a plynu teraz môže mať prakticky každá firma, podnikateľ alebo aj domácnosť!

Sledovanie spotreby elektrickej energie, vody a plynu. 
Priebežný monitoring a záznam spotreby už nie je výsadou len obrovských výrobných podnikov, ale za priaznivú cenu je teraz ľahko realizovateľný aj v menších objektoch s niekoľkými sledovanými spotrebičmi. Až priebežný záznam spotreby v čase ukáže, kde sú možné úspory energie a aké finančné náklady na konkrétnych zariadeniach vznikajú. Samozrejmosťou v dnešnej dobe je prístup k informáciám cez Internet a užívateľské prostredie v českom a slovenskom jazyku.