Dohliadacie Relé


CARLO GAVAZZI ponúka široký sortiment monitorovacích modulov na sledovanie prúdu, napätia, následnosti a výpadku fáz, výkonu, cos φ, teploty a frekvencie. Sortiment výrobkov umožňuje, vybrať si výrobok, ktorý presne spĺňa Vaše požiadavky.

Na stiahnutie:

 

 

Niekoľko typov monitorovacích relé – dohliadačov

DUA01 DUB01 DUA51 DPA51

  DUA01– jednofázové monitorovacie relé

 • monitoruje AC/DC prepätie, rozsah 2..500V AC/DC
 • výstup: 8A SPDT relé

  DUB01– jednofázové monitorovacie relé

 • monitoruje AC/DC podpätie a prepätie
 • rozsah 0,1..10; 2..500V AC/DC
 • výstup: 8A SPDT relé

  DUA52– DC monitorovacie relé

 • monitoruje DC podpätie
 • rozsah 8..28; 38..58VDC
 • výstup: 5A SPDT relé

  DPA51– trojfázové monitorovacie relé

 • monitoruje následnosť a výpadok
 • rozsah 208..480 VAC
 • výstup: 5A SPDT relé

DUA01
DUB01
DUA52
DPA51
DPB01 DIA01 DIA53 DIB01

 DPB01

 • trojfázové monitorovacie relé

 • monitoruje prepätie, podpätie, následnosť a výpadok fáz
 • samostatne nastaviteľná horná a dolná hranica napätia
 • rozsah 208..240, 380..480 VAC
 • výstup: 8A SPDT relé

  DIA01

 • jednofázové monitorovacie relé

 • monitoruje prekročenie AC/DC prúdu
 • rozsah 0,5.. 5 AC/DC
 • výstup: 8A SPDT relé

  DIA53

 • jednofázové monitorovacie relé

 • monitoruje prekročenie AC prúdu
 • rozsah 2..20; 5..50; 10..100 AC
 • výstup: otvorený kolektor 100mA

  DIB01

 • jednofázové monitorovacie relé

 • monitoruje prekročenie AC/ DC prúdu
 • rozsah 01..5; 1..50; 10..500mAAC; 01..5; 1..50; 10..100AAC
 • výstup: 8A SPDT relé

DPB01
DIA01
DIA53
DIB01
DTA01 DFB01 DWA01 DWB01

  DTA01

 • monitorovacie relé

 • stráži prekročenie teploty PTC snímača

 • merací rozsah podľa EN44081
 • výstup: 8A SPDT relé

  DFB01

 • monitorovacie relé

 • stráži frekvenciu pripojenej siete

 • napätie: 24..240VAC
 • frekvencia: 50..60Hz
 • samostatne nastaviteľná dolná a horná hranica
 • výstup: 8A SPDT relé

  DWA01

 • monitorovacie relé

 • slúži na kontrolu cosφ

 • výstup: 8A SPDT relé

  DWB01

 • monitorovacie relé

 • slúži na kontrolu cosφ

 • samostatne nastaviteľná dolná a horná hranica
 • výstup: 8A SPDT relé

DTA01
DFB01
DWA01
 DWB01