Servomenič i950


Flexibilný – FAST – pripravený na budúcnosť.

Nový Servomenič i950 rozširuje náš automatizačný systém o nový servopohon, ktorý sa naplno a jednoducho začlení do Lenze  automatizačnej platformy.

Rovnaká  architektúra, rovnaké technologické riešenie a použitie rovnakej  softwarovej aplikácie znamenajú koniec hraníc medzi „drive-based“ a „controller-based“ automatizáciou. Po všetkých stránkach je možné  využiť náš FAST Application Software Toolbox.

FAST pre zákazníkov mnoho zjednodušuje. Aplikácia FAST v meniči i950 totiž je možné okamžite používať a jednoduchou  parametrizáciou je možné prispôsobiť úlohe príslušného stroja. V prípade potreby je možné ale tiež veľmi ľahko upraviť a rozšíriť podľa požiadaviek zákazníka.

Okrem toho slúži servomenič i950 tiež k rozšíreniu výkonu servomeniča i700 v controller-based systéme v rozmedzí od 22 do 110 kW.

Vaše výhody:

  • Jedna platforma, flexibilná škálovateľnosť: i950 je kompletujúcím prvkom teraz ucelené automatizačnej platformy Lenze pre modulárne riešenia strojov, flexibilne škálovateľné od najmenšieho strojného modulu s jedinou osou pohybu až po komplexné viacosé systémy.
  • Aplikácie FAST, okamžite použiteľné: Servomenič i950 má FAST „Inside“: technologické aplikácie, ktoré je možné nástrojom EASY Starter veľmi jednoducho vybrať, parametrizovať a okamžite používať.
  • Istota pre budúcnosť a pripravenosť na Priemysel 4.0: Vďaka nasadeniu otvorených štandardov ako PLCopen, IEC61131-3 a CIA402 umožňujeme OEM dosahovať vysokej miery opakovateľnosti práce vynaloženej na projektovanie dnes i v budúcnosti.
  • Kompaktný design: Model i950 má vo všetkých  konštrukčných prevedeniach kompaktný design a môžete ho až do 15 kW integrovať do rozvádzačov s hĺbkou 250 mm.