PLC Drive


driveplc1

Drive PLC je viac ako obyčajná jednotka PLC, jedná sa hlavne o automatizačný modul pre menič frekvencie.
Firma Lenze ponúka pre Vaše aplikácie kompletný automatizačný systém, od ovládacej a zobrazovacej jednotky až po motor s prevodovkou. Súčasťou systému je tiež vývojové prostredie, software, ktorý umožní jednoduché naprogramovanie Vášho riadiaceho systému v niektorom z programovacích jazykov zodpovedajúcich IEC norme IEC 1131-3.

Aký ďalší úžitok prináša Drive PLC v porovnaní s obvyklou jednotkou PLC? 

 • rozhranie, prispôsobené pre frekvenčný 8200 vector; Drive PLC má integrované rozhranie systémovej zbernice CAN open
 • špeciálnu knižnicu programov pre jednoduché riadenie meničov 8200 vector programom PLC
 • pre Drive PLC je možné použiť všetky rôzne rozširujúce moduly a vytvoriť jeho konfiguráciu v súlade s Vašimi požiadavkami funkcií

Základné vybavenie

 • 50-K príkazov
 • typický čas spracovania pre 1000 príkazov < 1,0 ms
 • 8 digitálnych bezpotenciálových vstupov
 • 4 digitálne výstupy, bezpotenciálové, 500 mA
 • 3 bipolárne analógové vstupy
 • 1 bipoláry analógový výstup
 • 1 rozhranie CAN

Ďalej sú možné nasledujúce rozšírenia:

Interný modul vstupov a výstupov

 • 12 digitálnych bezpotenciálových vstupov
 • 8 digitálnych výstupov, bezpotenciálových, 500 mA

Interný modul pre inkrementálny snímač

 • 1 vstup pre inkrementálny snímač
 • 8 digitálnych bezpotenciálových vstupov
 • 4 digitálne výstupy, bezpotenciálové, 500 mA
 • 2 analógové vstupy

Moduly dátových zberníc

 • INTERBUS
 • PROFIBUS
 • systémová zbernica (CANopen)
 • DeviceNet
 • RS232 / 485 / LWL
Na stiahnutie: