Meracie transformátory


Na stiahnutie:

Niekoľko typov napredávanejších meracích transformátorov

CD-1 CD-2 CD-3 CD-4
 Meracie transformátory CTD-1X

 • trieda presnosti 0,5

 • rozsah 40..300A

 • blombovateľné kryty svoriek

 Meracie transformátory CTD-2X

 • trieda presnosti 0,5

 • rozsah 40..600A

 • blombovateľné kryty svoriek

 Meracie transformátory CTD-3X

 • trieda presnosti 0,5

 • rozsah 50..1200A

 • blombovateľné kryty svoriek

 Meracie transformátory CTD-4X

 • trieda presnosti 0,5

 • rozsah 150..1600A

 • blombovateľné kryty svoriek

CTD-1X

CTD-2X

CTD-3X

CTD-4X