Softvarové nástroje


Drive server

 

driveserver

 

Pomocou OPC-Drive-Server je možné zreteľne znížiť nároky na návrh a konštrukciu.

Funkciu OPC-Drive-Server je  možné prirovnať k ovládaču tlačiarne. Inštalovanie ovládača tlačiarne umožní užívateľovi využívať tlačiareň zo všetkých programov jeho PC.

Tomu zodpovedá, že Drive Server dáva k dispozícii všetky vlastnosti pohonu cez ľubovoľný systém dátovej zbernice iným programom na PC prostrednictvom normovaného rozhrania OPC. Môžu to byť napr. programové nástroje pre zobrazenie výsledkov, zber prevádzkových hodnôt a podobne.