Servomeniče ECS


Servomeniče typového radu ECS

(rozsah výstupného prúdu osových modulov 4,0 až 20,0 A )

 

 

ServoECS

 

Servosystém vybudovaný pre viacosové extrémne dynamické riadenie pohonov

Servosystém ECS je na rozdiel od u nás dobre známeho radu servomeničov 9300 riešený ako modulárna stavebnica. Stavebnica pozostáva z osových modulov a napájacích modulov. Toto riešenie je zaujímavé predovšetkým, ak potrebujeme riadiť dve a viac osí. V tomto prípade stačí použiť pre napájanie niekoľkých osových modulov jeden napájací modul.

Servomeniče ECS boli vyvinuté pre extrémne dynamické pohony. K typickým aplikáciám patria robotické systémy, manipulátory, portálové stroje, výrobné linky, ale aj oblasť baliacej techniky.

Podobne ako pri servomeničoch radu 9300, aj pri servomeničoch ECS bolo vyvinutých niekoľko typových variánt. Okrem základného osového modulu sú k dispozícii osové moduly s integrovanou polohovou slučkou, moduly s integrovaným PLC a moduly s integrovaným PLC a technologickými funkciami (polohovania, simulácia vačky, riadenie navíjačky)

 

 

Základné vlastnosti osových modulov servosystému ECS

 • možnosť až do 3,4 násobného preťaženia

 • ľubovoľné jednosmerné napájanie modulov od 0 do 770 V DC

 • možnosť použitia so synchrónnym aj asynchrónnym servomotorom

 • bezpečné odpojenie momentu podľa po EN 954 – 1, kategória 3

 • priame pripojenie pre resolver, sinus-cosinus snímač, TTL inkrementálny snímač

 • zabudovaná logika ovládania brzdy

 • dohľad nad motorovými vodičmi ( skrat a prerušenie vodiča

 • systémová zbernica CAN open ako štandardná výbava, možnosť doplnenia zasúvateľným zbernicovým modulom
 • štyri digitálne a jeden analógový vstup, jeden digitálny výstup

 • pripojenie prostredníctvom odnímateľných konektorov

Napájacie moduly servosystému ECS

   

 • sú k dispozícii napájacie moduly s výstupným prúdom 12 a, 20 a a 38,5 A

 • umožňujú až päťnásobné preťaženie

 • kontrola sieťového prúdu

 • automatické rozpoznanie sieťového napätie

 • test medziobvodu pri zapnutí na zemný skrat

 • kontrola siete – výpadku fáz

 • riadené nabíjanie kondenzátorov medziobvodu

 • disponuje zabudovaným brzdovým modulom a v niektorých vyhotoveniach tiež brzdným odporom

 

Komunikačné moduly:

 • CAN open – štandardná výbava osových modulov

 • LECOM A/B ( doplnok)

 • LECOM LI (doplnok)

 • PROFIBUS DP ( doplnok)

 • DeviceNet (doplnok)

 

Základné parametre osových modulov

Typ osového modulu ECSxx004 ECSxx008 ECSxx016 ECSXX032 ECSxx048 ECSXX064
Nominálny výst. prúd pri 4 kHz lN[A] 2,0 4.0 8 12,7 17,0 20,0
Maximálny výstupný prúd Imax [A] 4.0 8 16 32 48 64,0
Prúd pri nulových otáčkach 10 [A] 2,0 4,0 8.0 16,0 23,0 27,0
Výška h [mm] 247,0
Šírka b [mm] 88,0 132,0
Hĺbka t [mm] 176.0

 

 

Katalógy PDF:

 

 

Technologické terminály a dotykové obrazovky: