Dupline


Dupline® je univerzálna dátová zbernica pre priemyselné aplikácie a automatizáciu v budovách. Dupline® field-bus koncept reprezentuje inovatívne technológie v hardwarovej časti a v komunikačnom princípe. Kódovanie jednotiek je tak jednoduché, ako vytočenie telefónneho čísla. Prenos dát je robený s minimom prídavku . Nižšia prenosová frekvencia (1kHz) umožňuje prenášať signál do vzdialenosti 10 km. Vysoká odolnosť voči rušeniu, použitie existujúceho vedenia a voľná typológia, to sú ďalšie charakteristiky a prednosti systému Dupline.

 

Princíp činnosti a pripojenie k nadradenému systému

Dupline1
Dupline2 
 Dupline3 Dupline4

 

 

Príklady použitia systému Dupline

Aplikacia-1 Aplikacia-2 Aplikacia-3 Aplikacia-4

 Riadenie čerpadiel

 Riadenie nádrží

 Riadenie budov

Riadenie výrobných liniek

Aplikacia-5 Aplikacia-6 Aplikacia-7 Aplikacia-8

 Riadenie dopravníkov

 Riadenie dopravy

 Riadenie budov

 Riadenie zavlažovania