Servomenič i700


Generácia jednoduchosti pre viacosé aplikácie

Servomenič i700 pre regulované, dynamické pohyby.

Výkonové údaje napájacích modulov:

  • Sieť: 3 AC 400/480 V

Výkonové údaje osových modulov:

  • Jednoduchá os: 0,75 až 15 kW / 2,5 až 32 A
  • Dvojitá os: 0,75 až 7,5 kW / 2,5 až 16 A

Vhodné zvlášť pre manipulačne a baliace stroje i robotické aplikácie.

Vaše výhody:

  • pripojenie: digitálne vstupy/výstupy (2/0)
  • spätná väzba pre resolver a enkodér
  • komunikácia: EtherCAT
  • viacnásobne preťažiteľné osové moduly pre výstupné špičkové prúdy 5 až 64 A, dvojité osy až 32 A
  • servomeniče pre „controller based“ automatizáciu v spojení s rôznymi controllermi
  • prevádzkové režimy podľa CIA 402 (regulácia podľa polohy, rýchlosti, krútiaceho momentu, režim rýchlosti)
  • bezpečnostná funkcia STO