TP04P-16(32)TP1R


  • 4,1” monochromatický display, veľkosti 101,8 mm x 35,24 mm
  • Rozlíšenie:192 x 64 bodov
  • 17 tlačidiel  (7 systémových, 10 funkčných)
  • Komunikácia RS-485 Modbus ASCII / RTU
  • USB port type B pre programovanie
  • Integrované  PLC s 8 000 krokmi a 8/8 alebo 16/16 I/O (PNP / NPN)
  • Power on macro

Downloads

Technical documentation and software.